Zmienność temperatury / opadu - Portal Klimat IMGW-PiB
-1.8°C

2020-12-02 23:00

Warszawa (ALARO 4km)

weather

Zmienność temperatury / opadu

Strona prezentuje śródroczną zmienność dobowych wartości temperatury powietrza oraz skumulowanej sumy opadu dobowych w bieżącym roku kalendarzowym na tle norm klimatologicznych

Produkt:

Dane niedostępne

Dane niedostępne

Dane niedostępne

Dane niedostępne

Dane niedostępne