Zmienność temperatury / opadu - Portal Klimat IMGW-PiB
-1.1°C

2021-12-01 04:00

Warszawa (ALARO 4km)

weather

Zmienność temperatury / opadu

Strona prezentuje śródroczną zmienność dobowych wartości temperatury powietrza oraz skumulowanej sumy opadu dobowych w bieżącym roku kalendarzowym na tle norm klimatologicznych

Produkt:

Dane niedostępne

Dane niedostępne

Dane niedostępne

Dane niedostępne

Dane niedostępne