Biuletyn Monitoringu Klimatu Polski

Biuletyny roczne, sezonowe oraz miesięczne opracowywane są na podstawie danych operacyjnych z wybranych stacji monitoringowych IMGW-PIB. Zawierają szczegółowe analizy wybranych aspektów meteorologicznych i hydrologicznych w danym okresie, w tym m.in.: przebieg cyrkulacji atmosferycznej, warunki solarne, termiczne i opadowe, poziom morza, ekstrema pogodowe. Opracowania tekstowe obejmują okres od 2010 roku i są na bieżąco aktualizowane.

Produkt:

Dane niedostępne