Ryzyko termiczne - Portal Klimat IMGW-PiB
11.0°C

2021-09-24 04:00

Warszawa (ALARO 4km)

weather

Ryzyko termiczne

Poniższe grafiki przedstawiają ujęte w kontekście probabilistyczny ryzyko (prawdopodobienstwo) wystąpienia wyższej wartości maksymalnej dobowej temperatury powietrza niż maksymalna wartość zanotowana w danymi miesiącu oraz analogicznie prawdopodobieństwo wystąpienia niższej wartości temperatury powietrza od najniższej zanotowanej. Wartości prawdopodobieństwa zostały określone na podstawie rozkładów teoretycznych, dopasowanych do charakterystyk termicznych na stacjach synoptycznych w wieloleciu 1981-2010. Mapy powstały z wykorzystaniem narzędzi geostatystycznych - w tym wypadku krigingu resztowego.

Produkt:

Prawdopodobieństwo przekroczenia zanotowanej maksymalnej miesięcznej temperatury powietrza (wartości w punktach) określone na podstawie dopasowanych rozkładów teoretycznych

Dane niedostępne

Prawdopodobieństwo wystąpienia wartości niższej od minimalnej miesięcznej temperatury powietrza (wartości w punktach) określone na postawie dopasowanych rozkładów teoretycznych

Dane niedostępne