Ryzyko opadowe

Poniższe grafiki przedstawiają ujęte w kontekście probabilistyczny ryzyko (prawdopodobienstwo) wystąpienia wyższej dobowej sumy opadu, niż maksymalna wartość zanotowana w danym miesiącu. Wartości prawdopodobieństwa zostały określone na podstawie rozkładów teoretycznych, dopasowanych do charakterystyk opadowych na stacjach synoptycznych w wieloleciu 1981-2010 (dla roku 2020) oraz 1991-2020 (od roku 2021). Mapy powstały z wykorzystaniem narzędzi geostatystycznych - w tym wypadku krigingu resztowego.

Produkt:

Prawdopodobieństwo (%) przekroczenia zanotowanej maksymalnej dobowej sumy opadu (wartości w punktach)

Dane niedostępne