Atlas warunków solarnych

Atlas zawiera dane na temat całkowitego i bezpośredniego promieniowania słonecznego na powierzchnię poziomą i prostopadłą dla poszczególnych lat z okresu 1991-2014. Mapy ilustrują przestrzenny rozkład wartości: średnich, maksymalnych i minimalnych, odchylenia standardowego i anomalii, w odniesieniu do miesięcy, sezonów i roku.

Produkt:

Dane niedostępne

* W okresie od lutego do kwietnia oszacowane na podstawie danych satelitarnych wartości promieniowania słonecznego mogą być obarczone większym błędem z uwagi na ograniczenia algorytmów w zakresie rozróżnienia pomiędzy chmurami i powierzchniami pokrytymi śniegiem lub lodem.

Atlas warunków solarnych Polski powstał we współpracy ze służbami meteorologicznymi Litwy, Łotwy, Estonii. jako kontynuacja projektu Baltic Solar Atlas

Do opracowania map wykorzystano dane satelitarne EUMETSAT CM SAF.