Normy klimatyczne 1991-2020

Poniższe tabele prezentują kilkadziesiąt podstawowych wskaźników klimatologicznych dla stacji synoptycznych w Polsce. Są to tzw. normy klimatyczne przedstawiające uśrednione warunki klimatyczne w Polsce w 30-sto letnim okresie normalnym 1991-2020.

Statystyki zostały obliczone w oparciu o dane ze stacji synoptycznych z zastosowaniem wytycznych z dokumentu technicznego WMO dotyczącego obliczania norm (WMO Guidelines on the Calculation of Climate Normals, WMO-1203). W przypadku, kiedy obliczenie normy nie było możliwe (np. ze względu na relokację stacji lub braki danych wykluczające jej obliczenie) użyto oznaczenia NA (dane niedostępne).

Produkt: