Ryzyko anemologiczne

Poniższe grafiki przedstawiają ujęte w kontekście probabilistyczny ryzyko (prawdopodobieństwo) wystąpienia wyższej wartości maksymalnej dobowej prędkości wiatru (na podstawie średnich 10-cio minutowych) niż maksymalna wartość zanotowana w danym miesiącu. Wartości prawdopodobieństwa zostały określone na podstawie rozkładów teoretycznych, dopasowanych do charakterystyk anemologicznych na stacjach synoptycznych w wieloleciu 1991-2020. Mapy powstały z wykorzystaniem narzędzi geostatystycznych.

Produkt:

Prawdopodobieństwo przekroczenia maksymalnej zanotowanej prędkości wiatru

Dane niedostępne