Informacje

Witamy w serwisie Klimat IMGW-PIB

Zespoły badawcze IMGW-PIB, na podstawie aktualnych pomiarów obserwacyjnych oraz danych historycznych, przygotowują analizy zmiany klimatu Polski oraz projekcje według dostępnych scenariuszy emisyjnych. Za realizację zadań odpowiadają w głównej mierze Zakład Meteorologii i Klimatologii, Zakład Badań Morskich w Gdyni oraz Biuro Badań nad Klimatem Polski.

Badania klimatu, zwłaszcza w kontekście przyszłych zmian, są obecnie jednymi z najważniejszych badań środowiskowych. Wyniki tych analiz wykorzystuje się w planowaniu przestrzennym, prognozach ekonomicznych i gospodarczych, zarządzaniu administracyjnym, ochronie środowiska i wielu innych dziedzinach. Globalne ocieplenie, anomalie opadowe czy wzrost stężenia gazów cieplarnianych uważa się za główne czynniki warunkujące dalszy rozwój społeczeństw i globalnej gospodarki.

Specjalistyczne analizy klimatyczne IMGW-PIB:

  1. Mapy klimatu Polski – charakterystyki klimatologiczne wybranych elementów meteorologicznych na obszarze Polski, na podstawie informacji z Centralnej Bazy Danych Historycznych IMGW-PIB.
  2. Atlas warunków solarnych – charakterystyki promieniowania słonecznego w Polsce na podstawie danych satelitarnych i pomiarów naziemnych.
  3. Biuletyn Monitoringu Klimatu Polski – szczegółowe opracowania charakterystyk klimatycznych dla miesięcy, sezonów oraz lat.
  4. Klimatologia synoptyków – dane numeryczne dla wybranych stacji IMGW-PIB dotyczące wielkości parametrów temperatury i opadów.