Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje

PROJEKT: „Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę, społeczeństwo”

(zmiany, skutki i sposoby ograniczania, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej
i planowania gospodarczego)

Beneficjent: Instytut Metrologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy
Wartość projektu: 26 950 000 PLN
Udział Unii Europejskiej: 85%
Okres realizacji: 01.04.2008-31.07.2012

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.