Utrzymanie Trwałości Projektu » Biuletyn południowego Bałtyku

Biuletyn południowego Bałtyku. Monitoring wybranych elementów meteorologicznych i oceanograficznych w polskiej strefie brzegowej”.

Na podstawie danych, ze stacji w Świnoujściu, Szczecinie, Kołobrzegu, Ustce, Łebie, Helu i Świbnie, przedstawiono:

w pierwszej części:

Ÿ  charakterystyki miesięczne warunków termicznych i pluwialnych,

Ÿ  charakterystykę poziomu morza i falowania.

Ÿ  statystykę wydanych ostrzeżeń meteorologicznych dla subregionu nadmorskiego oraz dla polskiej strefy brzegowej.

w drugiej części:

Ÿ    charakterystykę miesiąca na tle wartości średnich z wielolecia 1971-2000 (klasyfikacja termiczna i opadowa),

Ÿ    charakterystyki statystyczne temperatury powietrza, opadu atmosferycznego, poziomu morza, prędkości wiatru w wybranym punkcie.

Celem Biuletynu jest systematyczna analiza i ocena stanu środowiska w polskiej strefie brzegowej oraz rejestracja zachodzących w nim zmian. Bieżąca obserwacja zjawisk i procesów w regionie wybrzeża nabiera szczególnego znaczenia w warunkach współcześnie obserwowanych zmian klimatu, których konsekwencje np. w wyniku przewidywanego wzrostu średniego poziomu morza, mogą być szczególnie odczuwalne w strefie nadmorskiej.