Publikacje

Przekazujemy Państwu czterotomową monografię, która powstała w wyniku realizacji projektu badawczo-rozwojowego nr POIG 01.03.01-14-011/08-00 „KLIMAT” pt. „Wpływ zmian klimatu na gospodarkę, środowisko i społeczeństwo”. Publikacje te mogą być pomocne w pracach programowych i planistycznych prowadzonych przez instytucje i osoby zajmujące się zagadnieniami zmian klimatu. Tym bardziej, że w interdyscyplinarnym projekcie została uwzględniona obszerna wiedza dotycząca problematyki zmian klimatu, oddziaływanie tych zmian na gospodarkę, środowisko i społeczeństwo oraz propozycje rozwiązań ograniczających skutki zmian klimatu a także działań adaptacyjnych do nowych warunków środowiskowych w ważnych dziedzinach życia gospodarczego i społecznego.

Książki te można pozyskać również na stronach E-Publikacje Nauki Polskiej, będących zbiorem publikacji naukowych z różnych dziedzin, wydawanych przez polskie uczelnie, instytuty naukowe, towarzystwa i stowarzyszenia naukowe oraz muzea pod adresem www.epnp.pl

TOM 1

Warunki klimatyczne i oceanograficzne w Polsce i na Bałtyku południowym – spodziewane zmiany i wytyczne do opracowania strategii adaptacyjnych w gospodarce krajowej, pod red. Joanny Wibig i Ewy Jakusik. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2012, 283 s.

Autorzy:

Biernacik Dawid, Brzóska Barbara, Czernecki Bartosz, Curyłło Aleksander, Farat Ryszard, Filipiak Janusz, Jaczewski Adam, Jakusik Ewa, Kamińska Magdalena, Kańska Alicja, Kasprowicz Tomasz, Konca-Kędzierska Krystyna, Kowalska Beata, Kraśniewski Wojciech, Krzymiński Włodziemierz, Krzysztofik Katarzyna, Letkiewicz Beata, Lewandowski Łukasz, Limanówka Danuta, Liszewska Małgorzata, Łysiak-Pastuszak Elżbieta, Marosz Michał, Miętus Mirosław, Mykita Monika, Owczarek Małgorzata, Pianko-Kluczyńska Krystyna, Pilarski Michał, Pyrc Robert, Stanisławczyk Ida, Sztobryn Marzenna, Wibig Joanna, Wójciki Robert, Urban GrzegorzPobierz: Tom1

TOM 2

Zmiany klimatu a monitoring i prognozowanie stanu środowiska atmosferycznego, pod red. Michała Ziemiańskiego i Leszka Ośródki; Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. Warszawa 2012, 234 s.

Autorzy:

Bochenek Bogdan, Błaszczyk Barbara, Błaszczyk Jadwiga, Drzewiecki Piotr, Duniec Grzegorz, Dziewit Zdzisław, Gajda Wojciech, Interewicz Witold, Jerczyński Marek, Jurczyk Anna, Iwański Rafał, Klejnowski Krzysztof, Kolonko Marcin, Krajny Ewa, Krasa Andrzej, Lewandowski Rafał, Linkowska Joanna, Łapeta Bożena, Łazanowicz Marek, Mazur Andrzej, Ośródka Katarzyna, Ośródka Leszek, Pajek Monika, Rogula-Kopiec Patrycja, Rogula-Kozłowska Wioletta, Rychlewski Paweł, Serafin-Rek Monika, Struzik Piotr, Szczęch-Gajewska Małgorzata, Szturc Jan, Toczko Barbara, Tuszyńska Irena, Wojtylak Marek, Woyciechowska Jadwiga, Ziemiański MichałPobierz: Tom2

TOM 3

Klęski żywiołowe a bezpieczeństwo wewnętrzne kraju, pod red. Haliny Lorenc; Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2012, 331 s

Autorzy:

Bogdańska-Warmuz Renata, Cebulak Elżbieta, Czekierda Danuta, Dobrowolski Andrzej, Dołęga Elżbieta, Drzewiecki Piotr, Fiema Anna, Gill Wojciech, Głowacka Barbara, Głowicki Bronisław, Kaliszewski Adam, Karzyński Maciej, Kozak Małgorzata, Kozyra Jerzy, Jatczak Katarzyna, Kołkowska Katarzyna, Konieczny Roman, Kowalewski Michał, Kowalska Beata, Krupa-Marchlewska Jolanta, Krzysztofik Katarzyna, Lorenc Halina, Maciejewski Maciej, Madej Paweł, Mizak Katarzyna, Moskwiński Tadeusz, Myszura Anna, Nieróbca AnnaNodzyński Tomasz, Ostrowski Janusz, Otop Irena, Pierzgalski Edward, Pudełko Rafał, Sasim Marianna, Siudak Małgorzata, Stanisławczyk Ida, Stolarek Andrzej, Szalińska Wiwiana, Szczygieł Ryszard, Sztobryn Marzenna, Świtaj Łukasz, Tokarczyk Tamara, Tyszka Jan, Ustrnul Zbigniew, Walawender Jakub, Walczykiewicz Tomasz, Zachara Tadeusz, Zaniewska MonikaPobierz: Tom3

TOM 4

Zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi oraz infrastrukturą hydrotechniczną w świetle prognozowanych zmian klimatycznych, pod red. Wojciecha Majewskiego i Tomasza Walczykiewicza; Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy; Warszawa 2012, 315 s.

Autorzy:

Barszczyńska Elżbieta, Bedryj Marta, Biedroń Ilona, Bogdańska-Warmuz Renata, Boroń Agnieszka, Chudy Łukasz, Czoch Katarzyna, Długosz Małgorzata, Dmitruk Urszula, Gutowska-Siwiec Lidia, Jaworski Witold, Kloze Jerzy, Konieczny Roman, Kubacka Danuta, Kulesza Krzysztof, Kwiecień Magdalena, Łciak Jadwiga, Łudzik Anna, Maciejewski Maciej, Madej Pweł, Majewski Wojciech, Marcinkowski Michał, Opial-Gałuszka Urszula, Rataj Celina, Sieinski Edmund, Siudak Małgorzata, Stepnowski Rafał, Szopnicka Malgorzata, Ślesiński Marek, Trandziuk Paweł, Walczykiewicz Tomasz, Winter Jan, Witowski Krzysztof, Woźniak Łukasz, Wróbel Joanna, Zientarska Barbara,Pobierz: Tom4