Wydarzenia »

29.12.2009 – Racibiorz, instalacja automatycznej stacji pomiaru zanieczyszczeń pyłowych powietrza


W dniu 29 grudnia 2009 roku na terenie stacji hydrologicznej-meteorologicznej PSHM IMGW w Raciborzu-Studziennej w ramach realizacji zadania 2 „Stan zanieczyszczeń powietrza w Polsce i jego wpływ na jakość życia – możliwości ograniczenia skutków” projektu KLIMAT zainstalowano automatyczną stację pomiaru zanieczyszczeń pyłowych powietrza. Stacja składa się z następującej aparatury pomiarowej:
- Ultrafine Particle Monitor Model 3031
- DustTrak™ Aerosol Monitors Model 8533
- Aerodynamic Particle Sizer® Spektrometr Model 3321
- 3 Wevelenght Integrating Nephelometer Model Aurora 3000.
Dodatkowo stację wyposażona w AirPointer. Aparatura ta pozwala na automatyczny pomiar pyłu zawieszonego PM w powietrzu w zakresie od 0,02 do 20 µm. Ciągły monitoring rozpocznie się w dniu 1 stycznia 2010 r.

Fotografie: Raciborz-stacja

Fotografie: Raciborz-stacja

Powrót <<