Wydarzenia »

23–25.06 2010 r. – konferencja „Woda w badaniach geograficznych” w Kielcach

W Kielcach–Jodłowy Dwór Zakład Hydrologii i Modelowania Przestrzeni Geograficznej Instytutu Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego przy współpracy z Komisją Hydrologiczną Polskiego Towarzystwa Geograficznego zorganizował konferencję naukową nt. Woda w badaniach geograficznych. W drugim dniu konferencji mgr Ewa Jakusik z Zakładu Modelowania Klimatycznego i Prognoz Sezonowych przedstawiła rezultaty prac zespołu w składzie: prof. dr hab. Mirosław Miętus, mgr Ewa Jakusik, mgr Robert Wójcik oraz mgr Dawid Biernacik, dotyczące wpływu zmian pola barycznego nad Europą i Północnym Atlantykiem na zmiany średniego poziomu Morza Bałtyckiego w strefie polskiego wybrzeża. Zaprezentowane wyniki pracy zrealizowane zostały w ramach zadania 6 podzadanie 6.1. projektu KLIMAT.

Fot1. Ewa Jakusik podczas prezentacji rezultatów Projektu w zakresie zmian poziomu morza

Powrót <<