Wydarzenia »

20.05.2010r. – Seminarium PTG-F Oddział Bałtycki i GTN na Uniwersytecie Gdańskim

W Instytucie Geografii Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się seminarium zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Geofizyczne, Odział Bałtycki oraz Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Wydział V Nauk o Ziemi poświęcone zmienności warunków pluwialnych w Polsce. Zaprezentowano wyniki prac zrealizowanych w ramach podzadania 1.1 i 1.2 projektu KLIMAT przez zespół w składzie: prof. dr hab. Mirosław Miętus, dr Danuta Limanówka, dr Michał Marosz, mgr Robert Pyrc, mgr Robert Wójcik i mgr Michał Pilarski.
Dr D. Limanówka dokonała oceny zmian średnich obszarowych sum opadów w Polsce od roku 1961, natomiast mgr R. Wójcik przedstawił statystyczno-empiryczny model warunków pluwialnych w Polsce skonstruowany na potrzeby opracowania scenariuszy zmian klimatu Polski.

Powrót <<