Wydarzenia »

13-16.04.2010r. – udział w Joint 20th ALADIN Workshop & HIRLAM ASM w Krakowie

W czasie Workshopu zespół Jadwiga Woyciechowska, Malgorzata Szczęch-Gajewska, Marek Jerczyński, Marcin Kolonko przedstawili rezultaty zadania 5 projektu KLIMAT na posterach:
1. Use of fuzzy methods in verification and comparisons of high resolution forecasts
2. ALADIN in Poland – recent operational and research activities
natomiast Pan Marek Jerczyński w prezentacji Robust meteorological data analysis with CWM.

Powrót <<