Wydarzenia »

18.03.2010r. – Seminarium PTG-F Oddział Bałtycki i GTN na Uniwersytecie Gdańskim

Oddział Bałtycki Polskiego Towarzystwa Geofizycznego oraz Wydział V Nauk o Ziemi Gdańskiego Towarzystwa Naukowego zorganizowały w Instytucie Geografii UG seminarium naukowe. Podczas swojego wystąpienia prof. Mirosław Miętus omówił założenia projektu KLIMAT oraz przedstawił rezultaty prac zespołu w składzie: mgr Robert Wójcik, mgr Dawid Biernacik, dr Janusz Filipiak, dr Michał Marosz oraz mgr Michał Pilarski, dotyczące statystyczno-empirycznego modelu zmienności warunków termicznych w Polsce na potrzeby scenariuszy zmian klimatu Polski w latach 2010-2030.
Drugi referat, przedstawiający rezultaty prac wykonawców podzadania 1.1. dotyczące długookresowej zmienności warunków termicznych w Polsce po roku 1951, wygłosił mgr Dawid Biernacik.

Powrót <<