Wydarzenia »

30.11.2009r. – Seminarium informacyjne dla Ministerstwa Środowiska

W siedzibie IMGW odbyło się spotkanie informacyjne o Projekcie KLIMAT dla Ministerstwa Środowiska. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery. W czasie spotkania przedstawiono informacje ogólne o realizowanym Projekcie, główne cele i założenia, przewidywane rezultaty. Szczegółowo omówiono plan prac merytorycznych w wybranych zadaniach (1,3-4,6-9) oraz przedstawiono dotychczasowe rezultaty. Dyskutowano także o możliwości wykorzystania rezultatów Projektu w bieżącej pracy Departamentu.

Powrót <<