Wydarzenia »

18.09.2009r. – Posiedzenie Sekcji Gospodarki Wodnej i Jakości Wód PAN

W siedzibie oddziału Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie odbyło się posiedzenie Sekcji Gospodarki Wodnej i Jakości Wód Polskiej Akademii Nauk.
Tematem spotkania było przybliżenie problematyki projektu KLIMAT. Podczas krótkich prezentacji wygłoszonych przez pracowników Zakładu Gospodarki Wodnej i Systemów Wodnogospodarczych IMGW – Tomasza Walczykiewicza i Krzysztofa Kuleszę został ogólnie przedstawiony zakres całego projektu oraz szczegółowo zadanie 3 „Zrównoważone gospodarowanie wodą, zasobami geologicznymi i leśnymi kraju” wraz z podzadaniami.
Obecni członkowie Sekcji zostali poproszeni o wsparcie w ustaleniu scenariuszy rozwoju gospodarki wodnej w Polsce – jednego z istotniejszych problemów do rozwiązania w ramach zadania. Paweł Madej, pracownik Zakładu Gospodarki Wodnej i Systemów Wodnogospodarczych IMGW, przedstawił założenia badania ankietowego mającego na celu uzgodnienie poglądów nt konsekwencji dla Polski wynikających ze scenariuszy rozwojowych opracowanych przez ekspertów Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC). Członkowie Sekcji wypełniliby dwie ankiety – jedną dotyczącą opracowania wariantowej wizji otoczenia gospodarki wodnej w Polsce w przyszłości w oparciu o zaproponowane czynniki wpływu (driving forces), które zostały zaczerpnięte ze scenariuszy emisyjnych opracowanych przez ekspertów IPCC. Zostaną one zinterpretowane dla Polski przez zespół z IMGW. Niniejsze badanie ankietowe ma za cel ocenę tej interpretacji i jej uzupełnienie. Wyniki z ankietyzacji będą podstawą do wypracowania podczas spotkania roboczego wspólnej wizji. Zaplanowano prace członków sekcji w 3 grupach roboczych odpowiadającym poszczególnym scenariuszom. Druga ankieta dotyczyć będzie wizji rozwoju gospodarki wodnej – wizji uwzględniających wpływ konkretnych zmian społeczno-gospodarczych.
Po wystąpieniach pracowników IMGW odbyła się dyskusja na temat zagadnień związanych z emisją CO2, scenariuszy rozwoju dla Polski, pozytywnych dla Polski aspektów zmian klimatu (np. rozwój turystyki), cyklicznością zmian klimatu na Ziemi, sposobu przeprowadzenia badania ankietowego oraz tematyką zadania 3 projektu KLIMAT. W dyskusji uczestniczyli: prof. W. Mioduszewski, prof. R. Miłaszewski, dr Z. Małecki oraz pracownicy IMGW.

Powrót <<