Wydarzenia »

14.01.2009r. – Pierwsze spotkanie Zespołu Koordynującego

Odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Koordynującego w czasie którego Kierownik Projektu wręczył powołania i zakresy obowiązków Koordynatorom Zadań. Przedyskutowano bieżące uwarunkowani realizacji Projektu, ustalono zasady powoływania do zespołów merytorycznych oraz inne sprawy organizacyjne i formalne związane z rozpoczęciem realizacji Projektu. Ustalono, że Zespół Koordynujący, w skład którego wchodzą Kierownik Projektu, Koordynator Projektu, Koordynatorzy Zadań i ich Asystenci będzie spotykać się regularnie.

Powrót <<