Wydarzenia »

Wizyta Ekspertów Unii Europejskiej  w Instytucie

W dniu 28 stycznia 2016r. przedstawiciele Unii Europejskiej odwiedzili IMGW-PIB.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa było gospodarzem tygodniowej (25-29 stycznia) wizyty ekspertów z kilku państw Unii Europejskiej oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Eksperci UE w ramach programu ocen wzajemnych (peer review) dokonali przeglądu obowiązujących w naszym kraju przepisów i regulacji oraz dobrych praktyk dotyczących metodologii oceny ryzyka zagrożeń, a także infrastruktury krytycznej. Program ocen wzajemnych jest nowym narzędziem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności i o tym rozmawiano w czasie spotkania w Instytucie.

Pracownicy Instytutu zgodnie z Agendą Wizyty peer review w Polsce która dotyczyła „Zdolności oceny ryzyka” wygłosili referaty wykorzystując wyniki  badań Projektu KLIMAT:

  1. Projekt KLIMAT  – Wpływ zmian klimatu na gospodarkę, środowisko i społeczeństwo
    Danuta Limanówka – Kierownik Projektu KLIMAT
  2. Projekt KLIMAT zad. 5 – Rozwój metod prognozowania i systemów ostrzegania przed groźnymi zjawiskami hydrologicznymi i meteorologicznymi oraz wykorzystanie ich do osłony kraju
    Michał Ziemiański – Koordynator zadania 5 Projektu KLIMAT