Wydarzenia »

Turystyka w obliczu zmian klimatu

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej
W dniach od 15 do 17 października 2014 r. odbyła się w Zakopanem-Cyrhli ogólnopolska konferencja naukowa, zorganizowana przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (Oddział w Krakowie oraz Centrum Monitoringu Klimatu Polski w Warszawie) i Akademię Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Tematyka konferencji nawiązywała do Projektu KLIMAT: „Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo” realizowanego przez IMGW-PIB.
Celem spotkania była wymiana doświadczeń i poglądów z zakresu problematyki konferencji z przedstawicielami jednostek naukowych w kraju, oraz nawiązanie wzajemnych kontaktów między naukowcami zajmującymi się podobną tematyką badawczą.
Wydarzenie miało charakter interdyscyplinarny, prezentowane wystąpienia dotyczyły: szeroko rozumianej turystyki zimowej (warunków śniegowych, termicznych, lodowych na jeziorach turystycznie udostępnionych); kwestii związanych z turystyką międzynarodową w obliczu zmian klimatu; bioklimatycznych uwarunkowań turystyki; zagrożeń dla zdrowia (oferta turystyczna dla alergików, wpływ promieniowania UV, zmienność warunków solarnych); wykorzystania dla celów turystycznych wód śródlądowych oraz turystyki miejskiej w aspekcie zmieniającego się klimatu.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonali Dyrektor ds. Badawczych IMGW-PIB prof. dr hab. Maciej Maciejewski, oraz prof. dr hab. Zbigniew Witkowski z Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
Odczytany został adres Dyrektora IMGW-PIB prof. nzw. dr hab.inż. Mieczysława S. Ostojskiego, skierowany do uczestników konferencji.
W konferencji uczestniczyło około 50 osób, reprezentowane były Oddziały IMGW-PIB, uczelnie wyższe z całej Polski oraz przedstawiciele Tatrzańskiego Parku Narodowego. Odbyło się 7 sesji w tym sesja terenowa oraz sesja posterowa. Poszczególnym sesjom przewodzili, prof. dr hab. Maciej Maciejewski, prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, dr Marek Kot, dr hab. Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek, dr hab. Elwira Żmudzka, dr hab. Dorota Matuszko, prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul, dr Danuta Limanówka. Podsumowanie i zakończenie konferencji poprowadzili dr hab. Elwira Żmudzka wraz z dr Danutą Limanówką i dr inż. Krzysztofem Kuleszą.
Wygłoszono 16 referatów, zaprezentowano 12 posterów. Sesję terenową pt: „Turystyka i rekreacja w dolinach rzecznych – atuty i zagrożenia” poprowadził dr inż. Krzysztof Kulesza.
Konferencja o takiej tematyce została zorganizowana po raz pierwszy, jej udany przebieg, jak też zainteresowanie problematyką sprawiło, że uczestnicy zaproponowali, aby kontynuować ją w sposób cykliczny. (Sekretarz Konferencji: mgr Marta Mizera, IMGW-PIB, Centrum Monitoringu Klimatu Polski)