Wydarzenia »

Utrwalanie Projektu Klimat na Pikniku z Klimatem

Głównym celem Projektu Klimat było przygotowanie nauki, gospodarki i społeczeństwa na potencjalne zmiany klimatyczne. Obecnie istotną sprawą jest utrwalanie tego Projektu, ponieważ zmiany klimatu mogą nieść niespodzianki wynikające z nieliniowej natury systemu klimatycznego.

31 sierpnia 2014 r. w sąsiedztwie Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się kolejna edycja Pikniku z Klimatem, tym razem pod hasłem: „Klimatyczna Podróż z Warszawy do Paryża przez Limę”.

Piknik rozpoczął się od przemówienia Ambasadora Peru – Marthy Chavarri Dupuy, która nawiązując do najważniejszego forum dyskusji o światowej polityce klimatycznej, jakim jest Szczyt Klimatyczny ONZ (Konferencja Stron Konwencji – COP), który odbył sie w listopadzie 2013 r. w Warszawie zaznaczyła, że kolejne takie wydarzenia odbędą się w Limie w grudniu 2014 roku oraz w Paryżu w 2015 roku, gdzie jest planowane podpisanie globalnej umowy klimatycznej zobowiązującej państwa świata do redukcji emisji dwutlenku węgla tak by uniknąć globalnego ocieplenia powyżej 2°C do 2050 r.

Dla przypomnienia – Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) została podpisana 9 maja 1992 roku w Rio de Janeiro i do dzisiaj ratyfikowało ją 195 stron (Polska w 1994 roku). Najważniejszy prawny instrument tej Konwencji – Protokół z Kioto, został podpisany 11 grudnia 1997 roku, i wszedł w życie w lutym 2005 r. Na jego mocy państwa rozwinięte, w tym kraje będące w procesie transformacji do gospodarki rynkowej, zobowiązały się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o przynajmniej 5% w stosunku do 1990 roku. W 2007 roku, Strony rozpoczęły prace mające na celu opracowanie po 2012 roku porozumienia w sprawie klimatu, mającego zastosowanie do wszystkich emitentów gazów cieplarnianych. Konferencja Stron Konwencji jest najwyższym organem konwencji UNFCCC. W jej skład wchodzą przedstawiciele Stron Konwencji. W trakcie obrad są podejmuje decyzje konieczne do efektywnego wdrożenia postanowień Konwencji oraz regularnie dokonuje się przeglądu realizacji tych postanowień.

Piknik z Klimatem przybliża społeczeństwu zagadnienia związane z klimatem i ochroną środowiska. W trakcie imprezy można było podyskutować m.in. z ekologami, wziąć udział w konkursach i grach, posłuchać refleksji honorowych gości (Krystyna Janda, Krystyna Czubówna, Reni Jusis, Artur Partyka) czym jest dla nich dbanie o środowisko.

W Pikniku uczestniczyli wspólnie z Miastem Stołecznym Warszawa Partnerzy z „Platformy dla Klimatu” a wśród nich oczywiście przedstawiciele Centrum Monitoringu Klimatu Polski Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego.