Wydarzenia »

1 marca 2013 r. odbyło się w Warszawie spotkanie Partnerów dla klimatu, na którym dr Danuta Limanówka – Kierownik Projektu KLIMAT, odebrała nadany IMGW-PIB Certyfikat status Partnera dla klimatu 2013, wydany przez miasto stołeczne Warszawa.

„Partnerstwo dla Klimatu” to stworzona w 2008 r. przez Ministerstwo Środowiska platforma współpracy na rzecz działań zapobiegających zmianom klimatu i uświadamiających ich zagrożenia. Od roku 2012 inicjatywa kontynuowana jest przez Miasto Stołeczne Warszawa. Współpraca oraz działania podejmowane przez Partnerów Platformy zmierzają do zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie walki ze zmianami klimatu i konsekwencjami braku podejmowania takich działań. Platforma kreuje również płaszczyznę współpracy przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji naukowych, biznesu oraz administracji, pozwalającą realizować niezbędne projekty i wymieniać najlepsze praktyki. Ma to szczególne znaczenie obecnie, ponieważ w tym roku odbędzie się Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP 19).

Więcej informacji o Konferencji: www.cop19.orgCertyfikat

Powrót <<