Wydarzenia »

11 grudnia 2012 r. odbyło się spotkanie zamykające okres realizacji Projektu KLIMAT (jednocześnie otwierające 5-letni okres jego trwałości) z udziałem koordynatorów i asystentów zadań oraz współpracowników Projektu

Powrót <<