Wydarzenia »

01.12.2012 r. – umieszczenie w hallu Ośrodka Głównego IMGW tablicy pamiątkowej po zakończeniu realizacji Projektu KLIMAT, w celu pozostawienia trwałej informacji o wsparciu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi , określonymi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie informacji i promocji, tablica pamiątkowa została zawieszona na czas trwałości projektu, tj. na okres przynajmniej 5 lat od zakończenia realizacji projektu, choć rekomendowanym rozwiązaniem jest pozostawienie tablicy pamiątkowej również po tym okresie.

Powrót <<