Wydarzenia »

10 – 14. 09. 2012 r. promocja Projektu KLIMAT na Międzynarodowej Europejskiej Konferencji Klimatologii Stosowanej

Konferencja organizowana jest cyklicznie przez Europejskie Towarzystwo Meteorologiczne (European Meteorological Society – EMS). W tym roku rolę lokalnego organizatora konferencji pełni Katedra Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) oraz Polskie Towarzystwo Geofizyczne – Sekcja Meteorologii.

W skład Komitetu Naukowego Konferencji, któremu przewodniczy Horst Böttger (EMS Committee on Meetings) ze strony polskiej wchodzą Krzysztof Fortuniak (UJ), Danuta Limanówka (IMGW-PIB), Joanna Wibig (UŁ). Stanowią oni również Lokalny Komitet Organizacyjny.

W ceremonii otwarcia Konferencji uczestniczyli i wygłosili mowę powitalną między innymi:

Dominique Marbouty, Przewodniczący EMS oraz Mieczyslaw S. Ostojski, Dyrektor Naczelny IMGW-PIB.

Konferencja stanowi forum wymiany wiedzy i doświadczeń na temat rozwoju usług, powiązania decydentów, użytkowników, dostawców i pracowników naukowych w celu wzmocnienia korzyści społeczno-gospodarczych płynących z tych usług.

EMS zamierza objąć patronatem europejską społeczność meteorologiczną. Organizacje międzynarodowe, Państwowe Służby Meteorologiczno-Hydrologiczne, osoby prywatne świadczące usługi meteorologiczne, a także te wytwarzające przyrządy badawcze mogą dołączyć do EMS jako członkowie korespondenci, wnosząc innowacyjne koncepcje do działalności Towarzystwa.

W czasie trwania konferencji Organizatorzy zorganizowali stoiska. Na jednym z nich prezentowano Projekt KLIMAT oraz jego rezultaty. W konferencji uczestniczyło ponad 320 osób z całego świata.

Powrót <<