Wydarzenia »

20.06.2012 – Konferencja prasowa promująca rezultaty Projektu KLIMAT – IMGW-PIB – Warszawa

W dniu 20.06.2012r.w Ośrodku Głównym IMGW-PIB w Warszawie odbyła się konferencja prasowa podsumowująca projekt: Klimat „Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo” (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczania, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego)

W konferencji wzięli udział
Kierownik Projektu : Dr Danuta Limanówka
Koordynator Projektu Prof. dr hab. inż. Maciej Maciejewski

oraz kierownicy poszczególnych zadań:
Zadanie 1 – „Zmiany klimatu i ich wpływ na środowisko naturalne Polski oraz określenie ich skutków ekonomicznych” Prof. dr hab. Joanna Wibig
Zadanie 2 – Stan zanieczyszczeń powietrza w Polsce i jego wpływ na jakość życia – możliwości ograniczenia skutków. Dr Leszek Ośródka
Zadanie 3 – zrównoważone gospodarowanie wodą, zasobami geologicznymi i leśnymi kraju. Dr inż. Tomasz Walczykiewicz
Zadanie 4 – Klęski żywiołowe a bezpieczeństwo wewnętrzne (cywilne i ekonomiczne) kraju. Dr hab. Halina Lorenc prof. ndzw.
Zadanie 5 – Rozwój metod prognozowania i systemów ostrzegania przez groźnymi zjawiskami hydrologicznymi i meteorologicznymi oraz wykorzystanie ich do osłony kraju. Dr Michał Ziemiański
Zadanie 6 – Bałtyk jako element systemu klimatycznego i jego rola w tworzeniu się stanów zagrożenia. Mgr Ewa Jakusik
Zadanie 7 – Zagrożenia i uwarunkowania oraz możliwości realizacji krajowego zaopatrzenia w wodę ludności w świetle przepisów Unii Europejskiej. Mgr inż. Lidia Gutowska-Siwiec
Zadanie 8 – Przeciwdziałanie degradacji polskich zbiorników retencyjnych. Mgr inż. Edmund Sieinski
Zadanie 9 – Perspektywiczne zagospodarowanie dorzecza Wisły z systemem ocen wpływu inwestycji hydrotechnicznych na środowisko. Prof. dr hab. inż. Wojciech Majewski

Powrót <<