Wydarzenia »

28-30 maja 2012 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „CLIMATE CHANGE, ECONOMY, LAW AND SOCIETY INTERACTIONS IN THE BALTIC SEA REGION, 2012 (CCELSI BSR, 2012)” – Szczecin

W pierwszym dniu Międzynarodowej Konferencji Naukowej „CLIMATE CHANGE, ECONOMY, LAW AND SOCIETY INTERACTIONS IN THE BALTIC SEA REGION, 2012 (CCELSI BSR, 2012)” mgr Michał Pilarski z Zakładu Modelowania Klimatycznego i Prognoz Sezonowych przedstawił rezultaty prac zadania 6 podzadania 6.3 zespołu w składzie: dr Jakusik Ewa, mgr Pilarski Michał, dr Marosz Michał, w formie posteru pt. „Changes of the Wave Height in the Southern Baltic Sea in the period 2011-2030”. Tego samego dnia konferencji podczas sesji posterowej mgr Dawid Biernacik z Centrum Monitoringu Klimatu Polski zaprezentował wyniki prac tego samego zadania podzadania 6.1 zespołu w składzie dr Jakusik Ewa, mgr Pilarski Michał, mgr Wójcik Robert, mgr Biernacik Dawid pt. „Projected Sea Levels in the Southern Baltic Sea in the period 2011-2030”. Zaprezentowane wyniki pracy dotyczące scenariuszy zmian poziomu morza wzdłuż polskiego wybrzeża zrealizowane w ramach projektu KLIMAT zostały wyróżnione trzecim miejscem w konkursie za najlepszy poster.

Fot.1. mgr Dawid Biernacik podczas prezentacji wyników projektu KLIMAT

Fot.2. mgr Michał Pilarski podczas prezentacji wyników projektu KLIMAT

Certyfikat zespołu E. Jakusik, M. Pilarski, R. Wójcik, D.Biernacik za poster „Projected Sea Levels in the Southern Baltic Sea in the period 2011-2030”, który zajął 3 miejsce na Międzynarodowej Konferencji

Powrót <<