Wydarzenia »

19-21.04.2012 – Jubileuszowa Konferencja Naukowa „Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu”

W Sosnowcu w dniach 19-21 kwietnia 2012 roku odbyła się Jubileuszowa Konferencja Naukowa „Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu” dedykowana prof. Tadeuszowi Niedźwiedziowi. Organizatorem konferencji była Katedra Klimatologii, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski. W drugim dniu konferencji w ramach sesji posterowej przedstawione zostały rezultaty projektu KLIMAT: zespół w składzie mgr Robert Wójcik i prof. Mirosław Miętus zaprezentował poster „Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu długookresowych zmian temperatury powietrza w Polsce” pokazujący, w jakim stopniu obserwowany wzrost średniej temperatury powietrza w Polsce w od roku 1951 można wyjaśnić zmianami cyrkulacji atmosferycznej (prace zrealizowany w ramach podzadania 1.2), mgr Barbara Brzóska wraz z dr Adamem Jaczewski przedstawili poster „Wskaźniki termiczne w różnych skalach czasowych w świetle scenariuszy zmian klimatu”. Ponadto dr Janusz Filipiak wygłosił referat „Scenariusze zmian warunków termicznych w Polsce w skali XXI wieku w oparciu o model downscalingu statystyczno-empirycznego” przedstawiający spodziewane zmiany temperatury powietrza w okresach 2011-2030 i 2081-2100 (prace zrealizowane w ramach podzadania 1.2 zespołu Filipiak J., Biernacik D., Wójcik R., Miętus M.). W ostatnim dniu konferencji dr Adam Jaczewski wygłosił referat „Regionalne charakterystyki ekstremalnych zjawisk opadowych w świetle dynamicznych scenariuszy zmian klimatu”.