Wydarzenia »

23.03.2012r. – seminarium naukowe pod hasłem „Pogoda, klimat i woda, motorem naszych działań”

23 marca każdego roku Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) oraz międzynarodowa społeczność meteorologiczna łączą się obchodząc Światowy Dzień Meteorologii. Ustanowiono go, aby upamiętnić wejście w życie w 1950 r. konwencji WMO, dzięki której organizacja przejęła obowiązki swojej poprzedniczki, Międzynarodowej Organizacji Meteorologicznej (IMO), powołanej do życia w 1873 r. w celu ułatwienia współpracy w dziedzinie meteorologii na rzecz ochrony życia i mienia.
W ramach tych obchodów 23 marca 2012 w Oddziale IMGW-PIB w Krakowie odbyło się uroczyste seminarium naukowe pod hasłem „Pogoda, klimat i woda, motorem naszych działań”. Na seminarium zaprezentowano w zakresie działań informacyjno-promocyjnych wyniki badań wybranych zadań projektu KLIMAT „Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo”. Wprowadzenia w tematykę projektu dokonał Kierownik Projektu dr Danuta Limanówka wygłaszając referat ,,Cel projektu KLIMAT i jego wybrane rezultaty”. W dalszej kolejności wygłoszono referaty: mgr Celina Rataj, mgr Małgorzata Barszczyńska, dr inż. Tomasz Walczykiewicz ,,Zasoby i potrzeby wodne w Polsce w świetle zmian klimatu” i dr Bożena Łapeta ,,Dane z satelitów meteorologicznych w prognozowaniu i monitorowaniu groźnych zjawisk pogodowych”. Zagadnienia przedstawione w referatach pochodzą z dużych bloków tematycznych projektu, takich jak „Zrównoważone gospodarowanie wodą, zasobami geologicznymi i leśnymi kraju” i „Rozwój metod prognozowania i systemów ostrzegania przed groźnymi zjawiskami hydrologicznymi i meteorologicznymi oraz wykorzystanie ich do osłony kraju”
Seminarium zgromadziło liczne grono słuchaczy: Pracowników i studentów krakowskich uczelni zainteresowanych tą problematyką, członków Krakowskiego Oddziału PTGeof., pracowników Oddziału IMGW-PIB. Uczestnicy Seminarium otrzymali materiały promocyjne projektu KLIMAT.


Fot. 1.


Fot. 2.


Fot. 3.


Fot. 4.


Fot. 5.

Powrót <<