Wydarzenia »

13-14.12.2011r. – Konferencja pt.: Zmiany klimatu i ich wpływ na środowisko naturalne Polski oraz określenie ich skutków ekonomicznych

W dniu 13-14 grudnia 2011r. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB zorganizował w swojej siedzibie na ul. Podleśnej 61 w Warszawie, w sali Narutowicza konferencję naukową dotyczącą promocji rezultatów realizowanego projektu o akronimie KLIMAT. W trakcie konferencji pt. „Zmiany klimatu i ich wpływ na środowisko naturalne Polski oraz określenie ich skutków ekonomicznych“ zostało wygłoszonych 16 referatów, które dotyczyły m.in.: zmienności elementów klimatycznych w Polsce po 1951 roku, scenariuszy zmian warunków klimatycznych w XXI wieku z wykorzystaniem statystyczno-empirycznych i dynamicznych modeli klimatu, tworzonych baz danych zawierających informacje o spodziewanych zmianach klimatu Polski w regularnej siatce przestrzennej na potrzeby strategii adaptacyjnych. Ponadto w czasie konferencji eksperci zewnętrzni z innych instytucji naukowych, z którym IMGW współpracowało w ramach projektu, wygłosili wyniki swoich prac z zakresu: określenia wpływu zmian klimatu na plonowanie głównych roślin uprawnych w Polsce na wybrane sektory gospodarki narodowej.
Każdy uczestnik konferencji otrzymał materiały promocyjne z informacją o realizowanym projekcie i dotychczasowych rezultatach projektu.


Fot. 1. Prof. dr hab. Maciej Maciejewski podczas otwarcia konferencji


Fot. 2. dr Michał Marosz przedstawia scenariusze zmian warunków termicznych w Polsce w XXI wieku


Fot. 3. mgr Robert Wójcik przedstawia scenariusze zmian warunków pluwialnych w Polsce w XXI wieku


Fot. 4. dr Maciej Cygler z SGH przedstawia wyniki ekspertyzy zrealizowanej dla IMGW PIB „Określenie wpływu zmian klimatu na wybrane sektory gospodarki narodowej. Model klimat- ekonomia”


Fot. 5. Uczestnicy konferencji podczas przerwy kawowej

Powrót <<