Wydarzenia »

19-21 październik 2011, Cieszyn, IV Geosympozjum Młodych Badaczy Silesia 2011

W Cieszynie grupa doktorantów Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego zorganizowała IV Geosympozjum Młodych Badaczy Silesia 2011 pt. „Współczesne trendy w naukach o Ziemi”. W pierwszym dniu konferencji mgr Ewa Jakusik z Zakładu Modelowania Klimatycznego i Prognoz Sezonowych przedstawiła rezultaty prac zespołu w składzie: mgr Ewa Jakusik, mgr Bartosz Czernecki, dr Michał Marosz, dotyczące wykorzystania parametrów funkcji gęstości prawdopodobieństwa w modelowaniu falowania całkowitego. Zaprezentowane wyniki pracy zrealizowane zostały w ramach zadania 6 podzadanie 6.3. projektu KLIMAT. Ponadto mgr Barbara Brzóska z tego samego Zakładu zaprezentowała wyniki pracy zespołu w składzie: mgr Brzóska Barbara, dr Adam Jaczewski, zrealizowanej w ramach zadania 1 podzadania 1.2 projektu KLIMAT pt. „ Najbliższe dwudziestolecie w świetle wyników regionalnego modelowania na podstawie wybranych wskaźników klimatycznych”.


Fot. 1. Barbara Brzóska podczas prezentacji wyników projektu KLIMAT

Powrót <<