Wydarzenia »

26-28.09.2011r. Zwierzyniec, III Ogólnopolska Konferencja Metodyczna „Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych”

W Zwierzyńcu pracownicy Zakładu Meteorologii i Klimatologii UMCS zorganizowali ogólnopolską konferencję pt. „Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych”. W pierwszym dniu konferencji dr Michał Marosz przedstawił rezultaty pracy pt. „Zmienność temperatury powietrza a warunki cyrkulacyjne w obszarze atlantycko-europejskim 1951-2008”. Tego samego dnia mgr Dawid Biernacik zaprezentował wyniki badań dotyczących średniej obszarowej temperatury powietrza w Polsce w latach 1951-2010. W drugim dniu konferencji mgr Michał Pilarski reprezentując zespół w składzie: mgr Michał Pilarski, mgr Ewa Jakusik, dr Michał Marosz, dr Małgorzata Owczarek, prof. dr hab. Mirosław Miętus zreferował temat badawczy pt. „Zastosowanie metody statystycznego downscalingu do analizy prędkości wiatru na polskich stacjach brzegowych”. Zaprezentowana metodyka badań zrealizowana została w ramach zadania 1 projektu KLIMAT.


Fot1. Michał Pilarski podczas prezentacji rezultatów Projektu w zakresie zastosowania metody statystycznego downscalingu do analizy prędkości wiatru na polskich stacjach brzeg


Fot2. Michał Pilarski podczas prezentacji rezultatów Projektu w zakresie zastosowania metody statystycznego downscalingu do analizy prędkości wiatru na polskich stacjach brzeg