Wydarzenia »

13 do 16 czerwca 2011 r. Międzynarodowa XIV Konferencja Technicznej Kontroli Zapór

W dniach od 13 do 16 czerwca 2011 r. odbyła się międzynarodowa XIV Konferencja Technicznej Kontroli Zapór, której wiodący temat brzmiał „Bezpieczeństwo zapór – nowe wyzwania”. W konferencji wzięło udział 166 uczestników ze Słowacji, Czech, Niemiec i Polski, a miejscem obrad był Zamek Książ k/Wałbrzycha.

Korzystając z szerokiego grona fachowców związanych z gospodarką i inżynierią wodną dokonano promocji prac prowadzonych w zadaniu 8 „Przeciwdziałanie degradacji polskich zbiorników retencyjnych” projektu KLIMAT. Na konferencję przygotowano trzy referaty prezentujące wyniki prac prowadzonych w zadaniu. Referaty te to:

  1. Ocena zanieczyszczenia metalami ciężkimi osadów dennych sudeckich zbiorników retencyjnych.
  2. Ekotoksyczność osadów dennych wybranych zbiorników retencyjnych w Polsce.
  3. Zastosowanie sonaru do badań batymetrycznych.
  • Treść referatów znalazła się w opublikowanym tomie materiałów konferencyjnych, a pierwszy z nich został ponadto wygłoszony na sesji IV konferencji zatytułowanej: „Zapory a środowisko”.
  • Każdy z uczestników Konferencji otrzymał także materiały promocyjne, a wśród nich 7 „plakatów” przedstawiających wyniki prac wykonanych w etapach od I do IV zadania 8 projektu KLIMAT.


Fot1.


Fot2.


Fot3.


Fot4.


Fot5.

Powrót <<