Wydarzenia »

15-17.06.2011 r. –  9th International Symposium TransNav 2011 w Gdyni

W dniach 15-17.06.2011r odbyło się: 9th International Navigational Symposium on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation w Gdyni , organizowane przez Gdynia Maritime University, Faculty of Navigation, Department of Navigation i The Nautical Institute, podczas którego dr inż. Marzenna Sztobryn, mgr Ida Stanisławczyk przedstawiły prezentacje w ramach zadania 6 projektu KLIMAT następujące referaty:

1. Baltic Navigation in Ice in Twenty First Century
2. Storm-Surges Indicator for the Polish Baltic Coast

Powrót <<