Wydarzenia »

22.09.2011 r. – Konferencja Informacyjno – Promocyjna projektu, zagadnienie jakość powietrza

Aktualizacja 04.10.2011!

W dniu 22 września 2011 roku w Hotelu Diament Park w Katowicach odbyła się konferencja informacyjno – promocyjna zadania 2 projektu KLIMAT „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na klimat i życie”.
Tematyka konferencji nawiązywała do zrealizowanych dotąd zagadnień badawczo – wdrożeniowych zadania nr 2 projektu i obejmowała następującą zagadnienia:
• Indeks jakości powietrza jako wskaźnik oceny czystości powietrza w Polsce.
• Epizody wysokich stężeń zanieczyszczeń powietrza i ich związek z warunkami meteorologicznymi i zmiennością klimatu.
• Krótkoterminowa prognoza jakości powietrza jako element zarządzania środowiskiem – możliwości zastosowań operacyjnych.
• Pył zawieszony drobnej frakcji – możliwości monitorowania. Ocena zagrożeń na podstawie badań eksperymentalnych w projekcie.
• Zanieczyszczenie powietrza a klimat. Próba oceny interakcji.
• Wpływ jakości powietrza na jakość życia – ocena zagrożeń – możliwości ograniczenia skutków – implementacja wyników zadania 2 projektu do praktyki.
W konferencji wzięło udział 75 uczestników – przedstawicieli GIOŚ, WIOŚ, Urzędów Marszałkowskich i samorządów terytorialnych niższego szczebla reprezentujących różne regiony Polski oraz pracownicy służb ochrony środowiska dużych zakładów przemysłowych.
Po zakończeniu sesji referatowej odbyła się ożywiona dyskusja w wyniku której określono dalsze kierunki prac w celu osiągnięcia pełnych efektów wdrożeniowych zadania 2 projektu.

Streszczenie z KonferencjiPowrót <<