Wydarzenia »

7-8.04.2011 r. konferencja w Gdańsku

7-8 kwietnia 2011 r. na III pomorskiej konferencji z cyklu jakość powietrza w Gdańsku przedstawiana została analiza wyników rocznej serii pomiarowej zapylenia atmosfery prowadzone w ramach zadania 2 projektu KLIMAT. Wygłoszono referat pt. „Cząstki nanaometryczne w powietrzu atmosferycznym w Raciborzu i Zabrzu podczas epizodów stężeń zanieczyszczeń PM w 2010 roku”.


Fot1.

Powrót <<