Wydarzenia »

31 maj 2011 r. – Gdynia, konferencja pt.: „Zmiany klimatu i jego spodziewane skutki w polskiej strefie brzegowej”

Zmiany klimatu niosą za sobą poważne konsekwencje dla środowiska naturalnego, gospodarki, społeczeństwa. Jednym ze szczególnie zagrożonych regionów jest strefa brzegowa — obszar wzajemnego oddziaływania lądu i morza — obszar  niezwykle ważny przyrodniczo i gospodarczo, jednocześnie niezwykle czuły na wszelkie zmiany, naturalne

i antropogeniczne.

Ponieważ rezultaty Projektu mają służyć społeczeństwo i gospodarce wykonawcy zadania 6 projektu KLIMAT postanowili przedstawić je rezultaty prac dniu 31 maja 2011 r. w Gdyni w Hotelu Nadmorskim.

Poniżej załączamy Program konferencji i abstrakty wystąpień.

Powrót <<