Wydarzenia »

10-11.12.2010r. Warszawa, UW, Międzynarodowa konferencja naukowa „Badania klimatu w różnych skalach przestrzennych”

W Warszawie Zakład Klimatologii Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego zorganizował konferencję naukową pt. Badania klimatu w różnych skalach przestrzennych. W pierwszym dniu konferencji prof. dr hab. Mirosław Miętus z Centrum Monitoringu Klimatu Polski zaprezentował wyniki pracy zespołu w składzie: mgr Dawid Biernacik, mgr Robert Wójcik, dr Michał Marosz, mgr Ewa Jakusik, mgr Michał Pilarski, dr Małgorzata Owczarek, prof. dr hab. Mirosław Miętus zrealizowanej w ramach zadania 1 i zadania 6 pt. „Zmienności klimatu Polski od połowy XX wieku”. W tym samym dniu dr Małgorzata Owczarek z Centrum Monitoringu Klimatu Polski przedstawiła referat pt. „Zróżnicowanie subiektywnego odczucia cieplnego w Polsce”.

Powrót <<