Wydarzenia »

18-20.11.2010r. Poznań, UAM, Konferencja naukowa Klimatu Polski na tle klimatu Europy

W Poznaniu Zakład Klimatologii na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im A. Mickiewicza zorganizował konferencję naukową pt. „Klimatu Polski na tle klimatu Europy”. W pierwszym dniu konferencji dr Michał Marosz z Zakładu Modelowania Klimatycznego i Prognoz Sezonowych przedstawił rezultaty pracy zespołu w składzie: dr Michał Marosz, prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul, dotyczące zmienności warunków cyrkulacyjnych nad Polską na tle obszaru atlantycko-europejskiego (1951-2008). Zaprezentowane wyniki pracy zrealizowane zostały w ramach zadania 1 podzadanie 1.1. projektu KLIMAT. W tym samym dniu prof. dr hab. Mirosław Miętus z Centrum Monitoringu Klimatu Polski zaprezentował wyniki pracy zespołu w składzie: mgr Dawid Biernacik, dr Janusz Filipiak, prof. dr hab. Mirosław Miętus, mgr Robert Wójcik zrealizowanej w ramach podzadania 1.1 pt. „Zmienności warunków termicznych w Polsce po roku 1951”. W drugim dniu konferencji podczas sesji posterowej mgr Tomasz Kasprowicz przedstawił efekt pracy nt. zmienności występowania pokrywy śnieżnej w Polsce, w latach 1951/52-2007/08. W ostatnim dniu konferencji prof. dr hab. Mirosław Miętus zaprezentował prezentację pt. Zmiany poziomu morza wzdłuż polskiego wybrzeża Morza Bałtyckiego, prezentującą rezultaty prac zadania 6 podzadanie 6.1. projektu KLIMAT.
Przedstawiona została także ogólna informacja o Projekcie.
Powrót <<