Wydarzenia »

18-19.11.2010 r. konferencja w Szczyrku

W dniach 18 – 19 listopada 2010 r. na XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształceniu i degradacji środowiska” w Szczyrku przedstawiane były wstępne wyniki pomiarów ze stacji monitoringu jakości powietrza prowadzone od stycznia 2010 r. na stacji PSHM IMGW PIB w Raciborzu-Studziennej w ramach projektu KLIMAT.


Fot1. Szczyrk

Powrót <<