Wydarzenia »

27-29.10.2010r. Sucha Góra, III Geo-sympozjum Młodych Badaczy Silesia 2010

W Bytomiu w Suchej Górze grupa doktorantów Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego zorganizowała III Geo-sympozjum Młodych Badaczy Silesia 2010 pt. Współczesne trendy w naukach o Ziemi. W pierwszym dniu konferencji mgr Ewa Jakusik z Zakładu Modelowania Klimatycznego i Prognoz Sezonowych przedstawiła rezultaty prac zespołu w składzie: mgr Ewa Jakusik, dr Michał Marosz, mgr Michał Pilarski, prof. dr hab. Mirosław Miętus, dotyczące wpływu pola barycznego nad Europą i Północnym Atlantykiem na wysokość falowania wiatrowego w południowej części Morza Bałtyckiego. Zaprezentowane wyniki pracy zrealizowane zostały w ramach zadania 6 podzadanie 6.3. projektu KLIMAT. W drugim dniu konferencji mgr Michał Pilarski z Zakładu Modelowania Klimatycznego i Prognoz Sezonowych zaprezentował rezultaty pracy zespołu w składzie: mgr Michał Pilarski, mgr Ewa Jakusik, mgr Robert Wójcik zrealizowanej w ramach podzadania 6.1 nt. zmienności ekstremalnie wysokiego poziomu morza w rejonie polskiego wybrzeża i jego związku z cyrkulacją atmosfery.


Fot1. Michał Pilarski podczas prezentacji rezultatów Projektu w zakresie zmian ekstremalnie wysokiego poziomu morza

Powrót <<