Wydarzenia »

18.10.2010 – Wizyta monitoringowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

18 października 2010 roku miała miejsce wizyta monitoringowa przedstawicieli MNiSW w Instytucie, której celem było zapoznanie się z aktualnym zaawansowaniem realizacji prac merytorycznych i harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu KLIMAT. Ponadto w czasie wizyty omówiono szereg innych kwestii dotyczących realizacji Projektu i ewentualnych utrudnień. Przedstawiciele Ministerstwa odwiedzili także zespoły badawcze w czasie realizacji ich prac projektowych.

Powrót <<