Wizyta Ekspertów Unii Europejskiej  w Instytucie

(więcej…)

Obserwacje fenologiczne w Polsce

(więcej…)

Turystyka w obliczu zmian klimatu

(więcej…)

Utrwalanie Projektu Klimat na Pikniku z Klimatem

(więcej…)

IMGW-PIB na „Pikniku z klimatem”

(więcej…)

1 stycznia 2013 r. rozpoczął się okres utrzymania trwałości Projektu KLIMAT, który będzie trwał do 30 listopada 2017 roku.

1 marca 2013 r. odbyło się w Warszawie spotkanie Partnerów dla klimatu, na którym dr Danuta Limanówka – Kierownik Projektu KLIMAT, odebrała nadany IMGW-PIB Certyfikat status Partnera dla klimatu 2013, wydany przez miasto stołeczne Warszawa.

(więcej…)

1.11.2008r. – Podpisanie umowy na realizację Projektu KLIMAT
(więcej…)

14.01.2009r. – Pierwsze spotkanie Zespołu Koordynującego
(więcej…)

18.09.2009r. – Posiedzenie Sekcji Gospodarki Wodnej i Jakości Wód PAN
(więcej…)

23.11.2009r. – Seminarium Zadania 3 w RZGW w Krakowie
(więcej…)

30.11.2009r. – Seminarium informacyjne dla Ministerstwa Środowiska
(więcej…)

14.12.2009r. – Wizyta monitoringowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
(więcej…)

29.12.2009 – Racibiorz, instalacja automatycznej stacji pomiaru zanieczyszczeń pyłowych powietrza

(więcej…)

25.01.2010r. – Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
(więcej…)

2.03.2010, Zabrze, IPIŚ PAN
(więcej…)

8.03.2010r. – Seminarium Zadania 3 w RZGW w Krakowie
(więcej…)

18.03.2010r. – Seminarium PTG-F Oddział Bałtycki i GTN na Uniwersytecie Gdańskim
(więcej…)

13-16.04.2010r. – udział w Joint 20th ALADIN Workshop & HIRLAM ASM w Krakowie
(więcej…)

20.05.2010r. – Seminarium PTG-F Oddział Bałtycki i GTN na Uniwersytecie Gdańskim
(więcej…)

27-28.05.2010, Raciborz, stacja PSHM
(więcej…)

10-12.06.2010 – konferencja ENCORE 2010 w Olsztynie
(więcej…)

10.06.2010, Katowice, IMGW PIB
(więcej…)

17-18.06.2010r. – Seminarium Zadania 3 w Krakowie
(więcej…)

23–25.06 2010 r. – konferencja „Woda w badaniach geograficznych” w Kielcach
(więcej…)

7.09.2010r. – Krajowy Kongres Hydrologiczny w Warszawa
(więcej…)

30.09.-01.10.2010 r. seminarium w Raciborzu
(więcej…)

8.10.2010 – Środowiskowe Seminarium Fizyki Atmosfery na UW
(więcej…)

13-16.10.2010 r. konferencja w Zakopanem
(więcej…)

18.10.2010 – Wizyta monitoringowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
(więcej…)

27-29.10.2010r. Sucha Góra, III Geo-sympozjum Młodych Badaczy Silesia 2010
(więcej…)

18-20.11.2010r. Poznań, UAM, Konferencja naukowa Klimatu Polski na tle klimatu Europy
(więcej…)

9.11.2010 – seminarium w Ministerstwie Środowiska
(więcej…)

18-19.11.2010 r. konferencja w Szczyrku
(więcej…)

10-11.12.2010r. Warszawa, UW, Międzynarodowa konferencja naukowa „Badania klimatu w różnych skalach przestrzennych”
(więcej…)

7-8.04.2011 r. konferencja w Gdańsku
(więcej…)

31 maj 2011 r. – Gdynia, konferencja pt.: „Zmiany klimatu i jego spodziewane skutki w polskiej strefie brzegowej”
(więcej…)

15-17.06.2011 r. –  9th International Symposium TransNav 2011 w Gdyni
(więcej…)

22.09.2011 r. – Konferencja Informacyjno – Promocyjna projektu, zagadnienie jakość powietrza

Aktualizacja 04.10.2011!

(więcej…)

13 do 16 czerwca 2011 r. Międzynarodowa XIV Konferencja Technicznej Kontroli Zapór
(więcej…)

28.08.2011 w godzinach: 11.30-16.30 na Placu Zamkowym w Warszawie. Piknik z Klimatem 2011

(więcej…)

28 sierpnia 2011r. na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie odbyła się impreza zorganizowana przez Ministerstwo Środowiska– „Piknik z Klimatem”

(więcej…)

26-28.09.2011r. Zwierzyniec, III Ogólnopolska Konferencja Metodyczna „Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych”

(więcej…)

13-14.12.2011r. – Konferencja pt.: Zmiany klimatu i ich wpływ na środowisko naturalne Polski oraz określenie ich skutków ekonomicznych“meteorologicznych

(więcej…)

18.10.2011r. w siedzibie IMGW PIB w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja informacyjno-promocyjna projektu KLIMAT

(więcej…)

19-21 październik 2011, Cieszyn, IV Geosympozjum Młodych Badaczy Silesia 2011

(więcej…)

13-14.12.2011r. – Konferencja pt.: Zmiany klimatu i ich wpływ na środowisko naturalne Polski oraz określenie ich skutków ekonomicznych

(więcej…)

14, 15 marca 2012 r. – Konferencja pt. „Klęski żywiołowe a bezpieczeństwo wewnętrzne kraju”.

Zaproszenie

Wprowadzenie

Program

Zgłoszenie uczestnictwa

23.03.2012r. – seminarium naukowe pod hasłem „Pogoda, klimat i woda, motorem naszych działań”

(więcej…)

19-21.04.2012 – Jubileuszowa Konferencja Naukowa „Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu”

(więcej…)

17.05.2012 r. Konferencja pt. „Rozwój metod prognozowania i systemów ostrzegania przez groźnymi zjawiskami hydrologicznymi i meteorologicznymi oraz wykorzystanie ich do osłony kraju”.

(więcej…)

28-30 maja 2012 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „CLIMATE CHANGE, ECONOMY, LAW AND SOCIETY INTERACTIONS IN THE BALTIC SEA REGION, 2012 (CCELSI BSR, 2012)” – Szczecin
(więcej…)

20.06.2012 – Konferencja prasowa promująca rezultaty Projektu KLIMAT – IMGW-PIB – Warszawa
(więcej…)

10 – 14. 09. 2012 r. promocja Projektu KLIMAT na Międzynarodowej Europejskiej Konferencji Klimatologii Stosowanej
(więcej…)

01.12.2012 r. – umieszczenie w hallu Ośrodka Głównego IMGW tablicy pamiątkowej po zakończeniu realizacji Projektu KLIMAT, w celu pozostawienia trwałej informacji o wsparciu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

(więcej…)

11 grudnia 2012 r. odbyło się spotkanie zamykające okres realizacji Projektu KLIMAT (jednocześnie otwierające 5-letni okres jego trwałości) z udziałem koordynatorów i asystentów zadań oraz współpracowników Projektu

(więcej…)