Wprowadzenie

Problematyka zmian klimatu stanowi jeden z kluczowych problemów środowiskowych, społecznych i gospodarczych, a w skutkach i politycznych. Zagadnienie wpływu warunków klimatycznych na życie gospodarcze krajów jest już powszechnie dostrzegane i poświęca się im bardzo dużo uwagi tak w skali światowej jak i przez rządy poszczególnych państw. Ze względu na wagę problemu, konieczne stało się opracowanie strategii minimalizującej potencjalne negatywne skutki, jakie mogą spowodować procesy globalnego ocieplenia tak w skali regionalnej jak i lokalnej. Rozpoczęty w odpowiednim czasie dialog społeczny może przygotować społeczeństwa do negatywnych skutków globalnego ocieplenia oraz pozwoli odpowiednio wcześnie rozpocząć wdrażanie strategii adaptacji do zmieniających się warunków klimatycznych i ewentualnie pogarszających się warunków życia. Warto odnotować także, że niektóre regiony mogą być per saldo beneficjentami zmian klimatycznych.
posucha


doklip